coaching, chefscoaching, ledarutveckling

Coaching

OBS! Under 2021 tar jag inte emot några nya coachklienter. Varmt välkommen igen 2022!

Nå dina mål, hur de än ser ut...

Coaching handlar om att hjälpa människor att utveckla sig själva. Det är en professionell samtalsmetodik som hjälper dig att tydliggöra och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. Det handlar också om att ge dig nya insikter och öka din motivation. Detta görs genom öppna, kraftfulla frågor, aktivt lyssnande, feedback och handlingsfokuserat lärande. Coaching är inte terapi eller rådgivning utan handlar om att hjälpa dig att ta reda på vart du vill, hur du ska komma dit och hur du ska hantera eventuella hinder som kan uppstå längs vägen.

Olika typer av coaching

  • Chefscoaching - För ledare och chefer på alla nivåer som vill bli tydligare i sitt ledarskap och utvecklas i sin roll för att skapa starkare team och nå organisationens mål.
  • Ny som chef - För dig som för första gången går in i rollen som ledare och vill skapa en bra grund för ditt ledarskap. Vi tittar på hur du kan skapa ett personligt ledarskap utifrån dina styrkor och värderingar och hur du hanterar de utmaningar du ställs inför.
  • Medarbetarcoaching - För alla medarbetare inom organisationen som vill fortsätta utvecklas och må och fungera ännu bättre. 
  • Coaching för privatpersoner - För dig som vill få ut ännu mer av livet och förverkliga dina drömmar. Passar dig både om du har ett problem du vill komma till rätta med eller om du helt enkelt bara vill göra bra ännu bättre.
  • Walk & Coach - För dig som vill kombinera utveckling med motion. Vi genomför det coachande samtalet samtidigt som vi promenerar i vackra miljöer. Naturen och rörelsen har visat sig hjälpa till att öka kreativiteten och hitta nya lösningar. Kan genomföras för alla ovanstående typer av coaching.
  • Mentorscoaching enligt ICF - För dig som vill certifiera dig genom ICF och vill få feedback som hjälper dig att utvecklas i rollen som coach.

Så går det till

Vi börjar med ett första, kostnadsfritt, samtal då vi tittar närmare på din situation och vad du vill ha hjälp med. Utifrån det tittar vi på hur ett kommande samarbete skulle kunna utformas.

Därefter ägnas samtalen åt att tydliggöra mål och skapa handlingsplaner för att nå dem samt följa upp din utveckling. Samtalen är 45-90 min långa och mellan våra samtal har du möjlighet att få stöd via telefon eller e-post vid behov. Jag erbjuder enskilda samtal, paket om fem samtal eller årsabonnemang då du får obegränsat antal samtal under ett år. Samtalen sker genom fysiska möten, telefon eller den digitala plattformen Zoom.

OBS! Hund (snäll Goldenkille) finns på kontoret så säg till om du är allergisk eller hundrädd.

"Jag har haft den stora förmånen att bli coachad av Malin. Hon tar med varsam men stadig hand dig igenom samtalet tills du fått de svar och den medvetenhet som du behöver. Med sin behagliga röst och sin mjuka personlighet är det lätt att få förtroende för Malin, vilket gör att det är självklart att kunna öppna upp och vara ärlig i samtalet - en förutsättning för att nå förändring! Tack Malin - du har verkligen hjälpt mig att öppna ögonen!"

/Charlotta Jerleke

"Jag upplever Malin som en lugn och förtroendeingivande coach. På ett mycket professionellt vis höll hon den röda tråden och ledde mig mot mot mitt mål samtidigt som jag fick stort utrymme för egna tankar, reflektioner och nya insikter på vägen. Mycket nöjd!"

/Maria Karlfeldt Granberg 

"Att bli coachad av Malin är riktigt roligt och man kommer alltid ut med ny energi och en tro på sig själv. Genom övningar vrider och vänder hon på svåra frågeställningar och helt plötsligt inser man att svaret är glasklart. Hon är den där kompisen som istället för att ifrågasätta, peppar dig och mål som tidigare känts ouppnåeliga blev helt plötsligt fullt möjliga."

/Viktor Birkebro, managementkonsult

"Malin Boström är rak, har mycket energi och driver samtalet framåt på ett fantastiskt sätt. Hon är seriös och tar sitt arbete på allvar. Jag känner mig alltid positiv, trygg och stark när jag har träffat Malin."

/Jessica

"Jag har med hjälp av min egen vilja att förändras, en hel del arbete och mycket bra coaching gjort en fantastisk personlig resa! Jag har utvecklats som människa och ändrat min inställning till livet. Jag hade inte kunnat göra detta på egen hand, men med hjälp av Malins coaching har jag lyckats! Min syn på tillvaron är nu mycket mer positiv vilket gör livet trevligare, lättare och öppnar för nya möjligheter. Det viktigaste för mig nu är att trivas och må bra. Jag har stärkt min självkänsla och utgår numera från vad JAG vill och tycker och tänker, inte vad jag tror att andra tänker om mig eller förväntar sig. Malins coaching har hjälpt mig med dessa insikter och att definiera vad det faktiskt är jag vill. Jag har också lärt mig att det är okej att misslyckas. Det viktiga är att våga prova. För om jag inte provar, hur vet jag då om det är något jag missar?"

/Helena