DISC-Analys

FÅ en ökad förståelse för dig själv och andra...

DISC förklarar varför du agerar som du gör i olika situationer. En DISC-analys hjälper dig att få en större förståelse för ditt eget sätt att agera och kommunicera, tydliggöra vilka dina drivkrafter är och vad som orsaker stress och kostar energi. Det hjälper dig också att förstå människor i din omgivning och ger dig konkreta tips på hur du kan bemöta dem på bästa sätt. Utifrån fyra olika beteendestilar beskriver DISC dina styrkor och utmaningar i mötet och kommunikationen med andra.
 

Vad är disc?

DISC är baserat på en psykologisk teori som utvecklades av Carl G. Jung redan under 1920-talet. Hans idé var att beskriva människors beteenden utifrån två olika beteendeskalor. Detta arbete utvecklades vidare av psykologen William Moulton-Marston som beskrev de olika beteendena i form av en kvadratmodell. Den moderna formen av denna modell beskriver beteendestilarna utifrån fyra färger (röd, gul, grön och blå). Syftet med detta är att göra den enklare att förstå och ta till sig.
 
Det är viktigt att poängtera att DISC inte klassar beteenden som bra eller dåliga. En DISC-analys hjälper dig att få insikt om vilka beteenden som är mest naturliga för dig och hur du helst väljer att kommunicera. Vi människor är olika och dessa olikheterna blir styrkor, när vi förstår dem och vet hur vi kan ta tillvara på dem på bästa sätt. De allra flesta av oss använder oss av samtliga fyra beteendestilar, dock i olika stor utsträckning. För de flesta dominerar en eller två av färgerna.

Läs mer om DISC och Extended DISC här.
 

hur går det till?

Du genomför en webbaserad analys där du svarar på 24 frågor kring ditt beteende i en vald situation. Detta tar ca 10-15 minuter. När du besvarat frågorna får du en digital rapport som beskriver din personlighet utifrån de fyra beteendestilarna.
 
Därefter får du en personlig genomgång av din rapport för att ytterligare förtydliga och fördjupa det rapporten kommit fram till. Denna genomgång kan ske genom ett fysiskt möte eller via Skype och tar ca 1-1,5 h.
 
Möjlighet finns också att komplettera din analys med en 360 graders feedback, där din egen bild kompletteras med hur andra ser dig. Du kan även välja till avsnitt som fokuserar på din roll som ledare eller försäljare för att se vilka styrkor och utmaningar du har i dessa roller.
 

Olika typer av analyser

  • Personlig analys - Du gör en personlig analys och får en individuell återkoppling av rapporten som beskriver dina beteende- och kommunikationsstilar. 
  • Personlig analys & coaching - Låt din rapport ligga till grunden för din fortsatta utveckling! Under fem individuella coachsamtal arbetar du och din coach med att sätta upp mål för din fortsatta utvecklingsresa och ta stegen du behöver för att nå dessa. Detta ger dig möjligheter att ta dina insikter från rapporten och utveckla dina styrkor och hitta strategier för att hantera dina utmaningar.
  • Paranalys - Om du arbetar tillsammans med en kollega så finns möjlighet att sätta ihop en paranalys för att titta på era gemensamma styrkor och utvecklingsområden samt hur ni mer effektivt kan samarbeta och kommunicera med varandra. Vi går igenom DISC-analyserna gemensamt och ni får en rapport där båda era profiler finns beskrivna.
  • Gruppanalys - Om du vill hjälpa hela din arbetsgrupp att förbättra sin kommunikation och utvecklas tillsammans så kan du boka en gruppanalys. Var och en av gruppens medlemmar gör då en personlig analys och får en individuell rapport. Ni får också en gruppanalys som sammanfattar gruppens styrkor och utmaningar. Dessutom ingår en halvdags workshop kring DISC-profilerna och hur ni kan använda dessa för att utveckla er kommunikation och er samarbetsförmåga utifrån era profiler (värde 15 000 kr). Denna halvdag ersätter den individuella återkopplingen.