Arbetar vi tillsammans eller bara samtidigt?

- om att skapa framgångrika team

Att få grupper att fungera tillsammans, som ett team, kan vara en utmaning. Det finns många saker som behöver falla på plats för att få en grupp som drar åt samma håll och som förvandlar sina olikheter till styrkor som gynnar gruppen istället för att ta energi och leda till irritation. I denna föreläsning pratar vi om några av grundstenarna för att bygga ett framgångsrikt team.

Ur innehållet:

  • Gruppdynamik
  • Grupprocesser
  • Mål & visioner
  • Kommunikation
  • Konflikthantering
  • Vad kännetecknar ett framgångsrikt team?
  • Vad krävs för att skapa ett framgångsrikt team?
  • Hur gör vi det?