Coachande ledarskap

- led dig själv och andra

De mest framgångsrika cheferna är de som kan få sina medarbetare att hitta sina egen motivation, drivkraft och engagemang och som möter varje medarbetare där just han eller hon är. För att komma hit är coaching ett mycket bra verktyg där effekterna är väl dokumenterade. I denna föreläsning får du lära dig grunderna i coaching, dess effekter och hur du kan använda dig av ett coachande ledarskap oavsett om du är chef, medarbetare, idrottsledare eller förälder.

Ur innehållet:

  • Vad är coaching?
  • När kan jag använda coaching?
  • Coach eller chef
  • Olika coachmodeller
  • Samtalsmetodik
  • Coachverktyg & -övningar