Framgång börjar i tanken

- bättre resultat med rätt inställning

En föreläsning om mental träning i arbetslivet och privat. Våra tankar styr våra beteenden och våra beteenden styr våra resultat. För att skapa goda resultat behöver vi därför skapa tankar, målbilder och inställningar som hjälper oss att nå dem. Att komma ifrån jantelagen och börja se våra egna styrkor. Att använda vår mentala styrka så att vi skapar bästa möjliga förutsättningar att bli vinnare i vårt eget OS.

Ur innehållet:

  • Vad är mental träning?
  • Hur fungerar mental träning?
  • Fungerar mental träning utanför idrotten?
  • Mental träning i arbetslivet
  • Mental träning i privatlivet
  • Mål, motivation & mental träning
  • Övningar i mental träning