Led som du lär

- om värdebaserat ledarskap

I en tid där konkurrensen om kunskap blir allt hårdare blir våra värderingar och vårt varumärke allt viktigare. För att du ska kunna skapa en konkurrenskraftig organisation och ett gott ledarskap är det viktigt att titta på vad vi vill stå för och hur vi ska få våra värderingar att genomsyra vår verksamhet. Vi behöver också skapa en strategi för hur vi kommunicerar våra värderingar till våra kunder. Som ledare behöver allting börja hos dig.

Ur innehållet:

  • Värderingar - vad är det?
  • Värdebaserat ledarskap
  • Vad styrs jag av och vilka styr mig?
  • Hur påverkar mina värderingar min organisation?
  • Hur påverkar min organisation mina värderingar?
  • Att leva och leda i enlighet med sina värderingar
  • Vinst vs. värderingar