Grupputveckling

Skapa framgångsrika team...

Ett väl fungerande team kan nå resultat som enskilda människor aldrig kan åstadkomma på egen hand. Framgångsrika team agerar snabbt och effektivt, motivationen är hög och de har förmågan att göra rätt saker vid rätt tidpunkt. Jag arbetar med att utveckla både nyskapade och redan existerande grupper, för att få dem att fungera på ett så bra sätt som möjligt, att lära sig att samverka och kommunicera på bästa möjliga sätt.

Jag erbjuder:

 • kortare gruppstärkande aktiviteter
 • längre utvecklingsinsatser som sträcker sig över tid

 

Grupputveckling är bra om ni vill:

 • Utveckla vi-känslan och gemenskapen
 • Förbättra samarbetet och tryggheten i gruppen
 • Skapa gemensam bild av mål och uppgifter
 • Skapa gemensamma spelregler och värderingar
 • Hantera förändringsprocesser på ett positivt sätt
 • Få ökad insikt om sig själv och de andra i gruppen
 • Ta vara på gruppens olikheter och använda det som styrkor
 • Hantera och förebygga konflikter
 • Utveckla kommunikation och feedback

Tänkvärt...

"There are plenty of teams in every sport that have great players and never win titles. Most of the time, those players aren't willing to sacrifice for the greater good of the team. The funny thing is, in the end, their unwillingness to sacrifice only makes individual goals more difficult to achieve. One thing I believe to the fullest is that if you think and achieve as a team, the individual accolades will take care of themselves. Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships."

 

/Michael Jordan