Ledarutveckling

Hitta ditt personliga ledarskap...

Att vara en bra ledare innebär att ständigt utvecklas. På samma sätt som du fortsätter att utvecklas som människa genom hela livet, att växa genom möten, erfarenheter och upplevelser - så utvecklas du också som ledare.

 

Jag anser att bra ledarskap handlar om att börja med att leda sig själv. Att lära känna sig själv, sina styrkor och svagheter, att reflektera över hur jag vill vara som ledare och vad som krävs för att jag ska bli den ledaren. Först när jag på ett tydligt sätt kan se hur mina värderingar, tankar och beteenden påverkar mig själv och min omgivning kan jag leda mig själv i den riktning jag önskar - och det är först då jag kan bli en bra ledare även för människor omkring mig.

Jag erbjuder:

  • individuellt chefsstöd genom coachande samtal
  • ledarutveckling i grupp bestående av fyra kurstillfällen med olika teman (självkännedom, coachande ledarskap, grupprocesser, kommunikation & konflikthantering). Hemuppgifter och individuell coaching läggs in mellan kurstillfällena för att förankra kunskapen i din vardag.

Tänkvärt...

"Den människa, som inte med framgång tagit itu med sig själv, ska aldrig med framgång ta itu med någon annan."

 

/Ralph Waldo Emerson