Mental träning

Framgång börjar i tanken...

 

Vad är mental träning?

Mental Träning är en systematisk och långsiktig träning av mentala processer. Det syftar till att ge mental styrka, balans, inre lugn och målfokusering för att må, prestera och fungera bättre.

 

Historien är full av exempel som visar att rätt inställning är viktigare än rätt resurser. Idrottsmän har länge vetat att de behöver lära sig att behärska sina tankar för att kunna prestera på topp.

På samma sätt som rätt mental inställning kan hjälpa oss att nå resultat vi inte trodde vara möjliga kan fel inställning, negativa tankar och ett problemfokuserat tänkande bli en begränsning som gör att vi bara presterar en bråkdel av vad vi är kapabla till.

 

När är det viktigt för dig att prestera på topp?

Vad skulle det innebära för dig om du visste att du kunde vara bäst när det gäller?

Jag erbjuder:

 • mental rådgivning genom enskilda samtal
 • inspirationsföreläsningar om mental träning (läs mer här)
 • långsiktiga träningsupplägg för enskilda, hela arbetsgrupper och idrottslag

Passar dig som:

 • vill prestera bättre
 • vill må bättre
 • har sömnsvårigheter
 • vill minska stressen
 • vill få starkare självkänsla
 • vill bota fobier
 • vill sluta röka
 • vill gå ner i vikt

 

Dokumenterade effekter:

 • Ökad prestationsförmåga
 • Ökat lugn
 • Bättre koncentrationsförmåga
 • Mindre oro och stress
 • Mindre spänningsproblem
 • Mer energi 
 • Förbättrad upplevd hälsa
 • Ett mer positivt tänkande
 • Bättre immunförsvar
 • Snabbare återhämtning vid sjukdom
 • Hjälp mot smärta
 • Sänkt blodtryck
 • Bättre sömn
 • Ökad livsglädje

Läs mer

Tänk rätt och bli sju år yngre...

Artikel om forskning kring mental träning.