mentorcoaching

Mentorcoaching är en beprövad metod för att hjälpa dig att utvecklas som coach och fördjupa dina coachfärdigheter. Det är också ett krav för dig som vill ansöka om certifiering genom ICF.

CoachCompaniet erbjuder mentorcoaching, både enskilt och i grupp, för dig som vill ansöka om certifiering/förnya din certifiering på ACC-nivå hos ICF eller bara vill fortsätta utvecklas i din roll som coach.

I mentorcoachingen går vi tillsammans igenom vad du vill ha stöttning i för att utveckla din coaching. Vi utgår vi från ICF:s kärnkompetenser och tydliggör dina styrkor och utvecklingsområden som coach. Du får konkret återkoppling på det du gör bra och vad som kan utvecklas för att ta din coaching till nästa nivå. All återkoppling som ges grundar sig i ICF:s kärnkompetenser och etiska riktlinjer.

För såväl certifiering som omcertifiering hos ICF krävs att du ska ha minst tio timmar mentorcoaching. Av dessa tio timmar ska minst tre timmar vara individuella. Resten (max sju av de tio timmarna) kan vara gruppcoaching (max tio deltagare). Mentorcoachingen ska vara fördelad över en period på minst tre månader. Du måste ha fullgjort minst tio timmar mentorcoaching innan du skickar in din certifieringsansökan till ICF.

individuell mentorcoaching

Individuell mentorcoaching kan gå till på olika sätt:

 • Du kan spela in ett coachsamtal och skicka in det. Du lyssnar då själv igenom ditt samtal och tillsammans med din mentorcoach reflekterar du kring vad du gjorde bra och vad som kan utvecklas.
 • Du coachar ”live” inför mentorcoachen som ger dig återkoppling direkt efter avslutat samtal.
 • Du coachar mentorcoachen och får återkoppling direkt efter avslutat samtal.
 • Du tar upp en utmaning du har stött på i ett coachsamtal eller ett etiskt dilemma. Tillsammans med mentorcoachen tittar du på hur du kan hantera den situationen.

Ovanstående metoder kan varieras i ett längre samarbete. Mentorcoachingen kan ske live eller på distans via t ex Zoom eller Teams.
 
Individuell mentorcoaching passar dig som:

 • vill skräddarsy mentorcoachingen helt efter dina behov.
 • har bråttom att certifiera/omcertifiera dig hos ICF.
 • har gått coachutbildningen för en tid sedan och vill fräscha upp dina kunskaper.

 
Under den individuella mentorcoachingen får du:

 • skräddarsydd coaching och personlig återkoppling på det du vill träna på.
 • en tydligare bild av dina styrkor som coach.
 • tydliga steg för vad som kan ta din coaching till nästa nivå.


Pris:
Mentorcoaching, individuell (1-1,5 h): 1 500 kr ex. moms
Mentorcoaching, triad (2-2,5 h): 1 000 kr/person ex. moms

Coachcirkel - mentorcoaching i grupp (distans)

CoachCompaniet erbjuder även en coachcirkel där du får din mentorcoaching i grupp. Här får du, som en del i en mindre grupp, möjlighet att coacha och bli coachad av andra personer med ungefär samma erfarenhet som du själv. Du blir också inbjuden till en sluten Facebookgrupp där alla som deltar i programmet har möjlighet att ladda upp inspelade samtal och diskutera frågor som rör coaching med din mentorcoach och de andra deltagarna.
 
Coachcirkeln passar dig som:

 • vill utvecklas som coach och ta del av andras erfarenheter.
 • vill göra utvecklingsresan tillsammans med andra.
 • själv vill bli coachad och få möjlighet till ytterligare utveckling, antingen i din roll som coach eller i andra områden av ditt liv.
 • vill certifiera/omcertifiera dig hos ICF.
 • har gått coachutbildningen för en tid sedan och vill fräscha upp dina kunskaper.

Kravet som ställs för att vara med är att du är klar med din coachutbildning.
 
Under coachcirkeln får du:

 • den mentorcoaching som ICF kräver för ACC-certifiering.
 • en tydligare bild av dina styrkor som coach.
 • tydliga steg för vad som kan ta din coaching till nästa nivå.
 • erfarenhetsutbyte med andra coacher.
 • personlig återkoppling (muntlig och skriftlig återkoppling på inspelat coachsamtal).

 
Begränsat antal platser, max 10 personer.
 
Pris:
3 000 kr/person (exkl. moms)
 

om mentorcoachen

Vår mentorcoach, Malin Boström, är certifierad genom såväl ICF (PCC) som ICC och har över
1 500 timmars erfarenhet. Hon arbetar idag med att coacha ledare, medarbetare och privatpersoner och är huvudlärare på den ICF-ackrediterade utbildningen till Diplomerad coach hos Bergqvist Utbildningar i Linköping.

vill du veta mer?